Kući

Veza

UPIS

Upišite svoje dijete ili člana porodice na usluge invalidnosti kako bi mogli dobiti pomoć koja im je potrebna da žive punim i zdravim životom. Stručnjaci za upis u LIFEPlan vam pomažu da pristupite koordinaciji nege i drugim uslugama.

Povezati

POVEZATI

Care Management pomaže osobama s intelektualnim i razvojnim teškoćama da pronađu, koordiniraju i dobiju pristup uslugama, uključujući zdravstvenu zaštitu, lične usluge, socijalnu podršku, hronične bolesti i preventivnu njegu.

Ikona podrške

ANGAŽUJ

Povežite se sa informacionim i obrazovnim mogućnostima, učestvujete u Savetodavnom savetu za člana i porodicu, angažujte se sa LIFEPlan-om kako bi se zagovarali i planirali za najbolje moguće iskustvo upravljanja negom.

E-pošta za veze članova. Budite informisani. Ostani povezan. Ostati u kontaktu.