Kući

Veza

UPIS

Enroll your child or family Member for disability services so they can get the help they need to live a full and healthy life. LIFEPlan Enrollment Specialists help you access Care Coordination and other services.

Povezati

POVEZATI

Care Management pomaže osobama s intelektualnim i razvojnim teškoćama da pronađu, koordiniraju i dobiju pristup uslugama, uključujući zdravstvenu zaštitu, lične usluge, socijalnu podršku, hronične bolesti i preventivnu njegu.

Ikona podrške

ANGAŽUJ

Povežite se sa informacionim i obrazovnim mogućnostima, učestvujete u Savetodavnom savetu za člana i porodicu, angažujte se sa LIFEPlan-om kako bi se zagovarali i planirali za najbolje moguće iskustvo upravljanja negom.

E-pošta za veze članova. Budite informisani. Ostani povezan. Ostati u kontaktu.