Karijere

Dream. Plan. Achieve.

LIFEPlan neguje zajednicu u kojoj osobe sa intelektualnim i razvojnim teškoćama žive živote izbora, uključivanja i učešća. Ova vizija se odnosi i na naše timove u LIFEPlanu. Stvaranjem prilika za rast, dobrodošlicom idejama i nagrađivanjem dostignuća, mi smo tu da vam pomognemo da sanjate, planirate i postignete.

Radno mesto koje želite

Kao radno mjesto usmjereno na pružanje kvalitetne njege, razumijemo da briga prvo počinje od vas. LIFEPlan nudi niz pogodnosti kako bi se zadovoljile jedinstvene potrebe naše rastuće radne snage.

  • 401k Plan
  • Medicinsko, stomatološko, osiguranje vida
  • Osiguranje života
  • Fleksibilan račun potrošnje
  • Dugotrajna i kratkoročna invalidnost
  • Besplatni wellness webinari
  • Telemedicina za medicinsku i bihevioralnu zdravstvenu zaštitu

Pridružite se našem timu

Kreirajte nalog, pretražite otvorene pozicije i prijavite se sada!

“Smatram da je to veoma zabavno i nagrađujuće.”

-Flora Awadallah, menadžer za brigu

“Svakog dana naučim nešto novo.”

-Shannon Miller, supervizor menadžera brige

“Nevjerovatan timski rad... Nevjerovatna podrška.”

– Jessica Vernooy, menadžer za brigu

LIFEPlan CCO NY is an Equal Opportunity Employer. Minorities/Females/Persons with Disabilities/Protected Veterans
are encouraged to apply.