Dodaci resursa zajednice

Uvrstite se na CRT

Agencije, pružaoci usluga, organizacije u zajednici, privatna preduzeća. Ako služite zajednicama sa intelektualnim i razvojnim teškoćama, trebali biste biti ovdje! Kada dijelite informacije o IDD uslugama na CRT-u, pomažete osobama s IDD-om da pronađu pružaoce usluga i resurse koji su im potrebni.

Ovdje dodajte IDD usluge i organizacije. Mi ćemo uraditi ostalo!

  • Maks. veličina datoteke: 50 MB.
  • Ovo polje je za potrebe validacije i treba ga ostaviti nepromjenjenu.