Za koordinaciju

Poboljšana podrška za koordinaciju usluga

U planu života, verujemo da svaka osoba treba da ima pravo da definiše život kakav želite da živite.

Uz upis u menadžment, ljude s intelektualnim i razvojnim nedostatkom pomaže u pronalaženju, koordinaciji i dobijanju pristupa uslugama i podupire. Menadžeri rade sa vama da bi stvorili vaš životni plan, koordinirali šest ključnih zona koje mogu dovesti do bogatijih, nezavisnijeg života.

Osnovne usluge upravljanja skrbi

jedinica. sveobuhvatna uprava za njegu
2. briga o koordinaciji i unapređenju
3. sveobuhvatna tranziciona briga
4. osoba i porodična podrška
5. preporuka za zajednicu
6. tehnologija zdravstvene zaštite za
povezivanje usluga


Životni plan je stvoren od strane vas i vašeg menadžera za održavanje izbora i koordinacije usluga preko sustava, uzimanje personaliziranih, sveobuhvatnog pogleda na vaše potrebe, željene, preference i vrline. Dovršen životni plan vodi isporuku razdjeljenosti, medicinske i zdravstvene službe, i ažuriran je i redovno se razmatra od vas i vašeg menadžera za njegu.